REGLAMENT

  1. Titularitat del subministrament domiciliari d´aigua de la ciutat de Dénia:
    D´acord amb l´ordenament jurídic vigent, el titular del subministrament domiciliari d´aigua de la ciutat de Dénia és el M.I. Ajuntament de Dénia.
  2. Entitat Subministradora.:
    La figura "ENTITAT SUBMINISTRADORA" que s´assenyala en aquest reglament ├ęs el M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA.
  3. Concessionari del Servei d´Aigües:
    S´entendrà per concessionari del Servei d´Aigües a aquelles persones, naturals o juríiques, públiques o privades, que dediquen la seua activitat al subministrament domiciliari de l´aigua, d´acord amb el que estableix el reglament vigent, i a les que l´Ajuntament els ha concedit eixa comesa, mitjançant un contracte que regula la concessió administrativa del servei.

Per a descarregar el Reglament complet, clique ací.